Obchodovanie

V rámci platformy Aftermarket.sk sa snažíme poskytnúť priestor na predaj/kúpu SK domén. K tomu naším užívateľom ponúkame rôzne predajné formáty, vďaka ktorým môžu rýchlo, jednoducho a efektívne nakupovať a predávať domény.

Pevná cena

Základným a najjednoduchším predajným formátom je tzv. pevná cena. Pre domény v záložke Moje domény vo Vašom konte stačí nastaviť ceny a zvoliť formát Pevná cena. Vaše domény sa budú zobrazovať potenciálnym záujemcom s pevne stanovenou cenou. Pokiaľ chcete predávať efektívnejšie, odporúčame nastaviť nameservery na hodnoty uvedené rovnako na stránke Moje domény vo Vašom konte. Požiadavky na Vašu doménu tak budú presmerované priamo na stránku Vašej domény u nás.

Ponuka – protiponuka

Ak ste ochotný sa na cene Vašej domény dohodnúť, prípadne nemáte cenovú predstavu, môžete využiť formát, v rámci ktorého sa zúčastnené strany dohadujú na cene zasielaním ponuky a odpoveďou vo forme jej akceptovania alebo protiponuky. Princíp je jednoduchý. Užívatelia majú možnosť urobiť cenovú ponuku na Vašu doménu, ktorú môžete následne prijať, odmietnuť, alebo na ponuku odpovedať s Vašou cenovou predstavou. Užívateľ má potom možnosť Vašu protiponuku prijať alebo odmietnuť. Ponukový formát je možné kombinovať s pevnou cenou. Užívatelia si tak môžu doménu kúpiť okamžite za Vami stanovenú cenu, alebo môžu urobiť ponuku v prípade, že je pre nich Vaša cena nedostupná.

Aukcia

Aukcie sú na globálnom doménovom trhu dlhodobo najobľúbenejším kúpno-predajným formátom. My Vám ponúkame momentálne najpopulárnejšiu formu aukcie, tzv. anglickú aukciu. Aukcia začína na užívateľom stanovenej vyvolávacej cene, od ktorej záujemcovia postupne prihadzujú smerom nahor.

Automatické prihadzovanie

Automatickým prihadzovaním v aukcii za Vás zvyšujeme aktuálnu cenu len o toľko, koľko je potrebné na to aby ste boli najvyšším prihadzujúcim (tzv. proxy bid). Vďaka tomu môžete prihodiť koľko chcete. Aktuálna cena záleží na najvyššom prihodení ostatných účastníkov aukcie, resp. od vyvolávacej ceny. Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad:

Vyvolávacia cena: 10€

  1. Záujemca A zadal prihodenie 50€ (vyhráva záujemca A, aktuálna cena 10€)
  2. Záujemca B zadal prihodenie vo výške 30€ (vyhráva záujemca A, aktuálna cena 31€)
  3. Záujemca B zadal prihodenie vo výške 100€ (vyhráva záujemca B, aktuálna cena 52€)
  4. Záujemca A zadal prihodenie vo výške 100€ (vyhráva záujemca B, aktuálna cena 100€)

Rovnosť ponúk

Vo vyššie uvedenom príklade došlo k zadaniu zhodnej ponuky oboma záujemcami. V takom prípade vyhráva záujemca, ktorý zadal ponuku skôr.

Minimálna výška prihodenia

Minimálna výška prihodenia záleží od aktuálnej výšky najvyššieho (automatického) prihodenia. Minimálne výšky prihodení sú definované nasledovne:

Výška aktuálneho prihodenia (Eur)

1-49

50-99

100-499

500-999

1000+

Minimálny krok (Eur)

1

2

5

10

50

Zabezpečené transakcie

Našou snahou je zabezpečiť pre obe zúčastnené strany maximálnu transparentnosť obchodov, realizovaných prostredníctvom platformy Aftermarket.sk. V transakciách preto pôsobime ako neutrálna a dôveryhodná tretia strana. Princíp transakcií je jednoduchý. Po prijatí platby na náš escrow účet upozorníme držiteľa domény na to, že doména bola zaplatená. Povinnosťou predávajúceho je následne do siedmich (7) kalendárnych dní doručiť žiadosť na zmenu držiteľa do SK-NICu. Ak užívateľ doménu do siedmich dní neprevedie, upozorníme na to kupujúceho a finančné prostriedky (znížené o manipulačný poplatok 0.5%, minimálne však 2Eur) poukážeme späť na účet z ktorého k nám platba prišla. V takom prípade je zablokovaný účet užívateľa, ktorý nesplnil povinnosti vyplývajúce z podmienok predaja (link).

Poplatok za zabezpečenú transakciu je zahrnutý vždy v cene domény, takže cena je pre kupujúceho konečná1.

1 Všetky ceny na stránkach sú uvedené bez DPH, pokiaľ pri cene nie je uvedené inak.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, môžete nám poslať svoju otázku a my sa Vám pokúsime čo najskôr odpovedať.