Whois

Nástroj WhoIs slúži na overenie držiteľa a registrátora domény.
Vaša požiadavka je odosielaná v reálnom čase na Whois server, takže dáta zodpovedajú aktuálnemu Whois záznamu domény.

bazenovakeramika.sk je voľná!

Tip: Ak je doména voľná, skúste ju overiť ešte raz. Na overovanie používame priamo protokol whois, niekedy sa však stane, že dostaneme odpoveď Not Found aj keď je doména zaregistrovaná.