Aftermarket znovu online

Po dlhej dobre prinášame update. Po niekoľkých mesiacoch sa totiž podarilo pripraviť nový systém, ktorý by mal byť jednoduchší na používanie, zároveň ale poskytovať väčšie možnosti v správe domén, vylepšené aukcie a v neposlednom rade sa nám podarilo odladiť množstvo chýb.

Pravdou však je, že nás čaka ešte veľa práce a akákoľvek spätná vazba je preto vítaná.

Čo je nové?

V tomto bode je asi najjednoduchšie povedať, že všetko. Zostal koncept, myšlienka, no prekopali sme procesy, web a z toho starého nám nezostalo okrem nádychu dizajnu a približného logického usporiadania asi naozaj nič.

Z pohľadu rozhrania sme Bootstrap 3 vymenili za Boostrap 4, pridali viac interaktivity a užívateľskej prívetivosti do objednávkového procesu a zaviedli platbu kartou.

Kontakty si vytvárate a spravujete sami, menné servery a príslušné Glue záznamy rovnako.

Domény si môžete kedykoľvek previesť k inému registrátorovi bez toho, aby ste museli čakať na zaslanie autorizačného kódu podporou. Proces vydania autorizačného kódu teraz prebieha plne automaticky.

Postupne upravujeme dokumentáciu, takže niektoré jej časti sú už nanovo zdokumentované a reflektujú realitu. Pre jednoduchosť teraz máte možnosť vidieť pri každom dokumente/stránke dátum jej vytvorenia a dátum poslednej zmeny.

Ak máte záujem o zoznamy expirovaných domén do vašej e-mailovej schránky, v nastaveniach si zaškrtnite príslušné možnosti.
Ak chcete zoznam domén sťahovať automaticky, ďalej spracovávať, vyhodnocovať a podobne, môžete využiť zoznam v plaintext formáte (súbor .txt) na adrese https://aftermarket.sk/expired/download/1.txt. Zoznam obsahuje domény, ktore budú zmazané v nasledujúci deň, resp. v období 24 hodín po nasledujúcom dni. Ak bude záujem, pridáme aj možnosť stiahnúť si zoznam domén na nasledujúcich 7 dní.

Zoznam expirovaných domén na nasledujúcich 7 dní nájdete na adrese https://aftermarket.sk/expired/download/7.txt.

pred 4 rokmi