Čo je to Whois?

Whois (Who is - kto je), je dopytovací protokol, ktorý najčastejšie slúži na získavanie informácií o doménovom zázname v doménovom registri. Obsahuje informácie o registrátorovi, držiteľovi a prípadne o ďalších kontaktných osobách. Ďalej menné servery, dátum vzniku a poslednej úpravy záznamu, rovnako ako dátum, do kedy je záznam platný.

Upozornenie: Funkcia Whois je obmedzená na 10 požiadavok za minútu. Toto obmedzenie sme zaviedli za účelom zabránenia zneužívania whois neprimeraným počtom požiadavok.