Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si, že vaše osobné údaje sú veľmi citlivé informácie a preto sa o ne náležite staráme.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby Aftermarket.sk je

Fuel Factory s.r.o.
Tajovského 6644/52
08005 Prešov
IČO: 48299723

Zhromažďované údaje

Na to, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku odchytu domény, potrebujeme poznať niekoľko dôležitých údajov.

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Email

U právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov potrebujeme navyše nasledovné údaje:

  • Názov firmy
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH, ak ide o platiteľa DPH

Údaje nám slúžia na účely fakturácie a pre vytvorenie príslušného záznamu držiteľa a ďalších kontaktov na doméne. Bez týchto údajov nie je možné poskytovať naše služby.

Ako s Vašimi údajmi pracujeme?

Vaše osobné údaje používame v nasledujúcich procesoch:

  1. Vytváranie/editácia doménových záznamov
  2. Fakturácia
  3. Kontakt

Vytváranie doménových záznamov

Každá doména musí mať vo svojom zázname uvedeného držiteľa. Domény, ktoré pre vás odchytávame/registrujeme, majú v momente registrácie zaznamenaného ako držiteľa našu spoločnosť, ale po prijatí platby je držiteľ zmenený podľa údajov vo vašom užívateľskom konte. Vaše údaje za týmto účelom poskytujeme spoločnosti SK-NIC a.s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .SK.

Fakturácia

Po každom úspešnom odchyte vám vystavíme zálohovú faktúru a po prijatí platby ostrú faktúru - daňový doklad. Na týchto dokladoch používame údaje uvedené vo vašom užívateľskom konte.

Kontakt

O tom, či bol odchyt domény úspešný, vás informujeme prostredníctvom vášej e-mailovej adresy uvedenej vo vašom konte. Tento kontakt využívame aj pre informovanie o iných udalostiach v súvislosti s poskytovanými službami - napríklad o expirácii domén a pod.

Prístup k údajom

Ak máte pochybnosti o tom, aké údaje v rámci vášho účtu aktuálne v databáze uchovávame, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese support@aftermarket.sk a po overení vašej totožnosti vám zašleme prehľad vašich osobných údajov.

V prípade, že máte záujem o prenesenie, alebo zmazanie údajov, napíšte nám na vyššie uvedenú adresu a vašej žiadosti po preverení identity a vzťahu k predmetnému účtu vyhovieme.

publikované pred 6 rokmi / naposledy upravené pred 4 rokmi

Potrebujete poradiť?
Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, pošlite nám svoju otázku na support@aftermarket.sk