Migrácia na nový systém správcu domény

V uplynulých dňoch prebehla migrácia na strane SK-NICu. Správca slovenskej domény počas odstávky implementoval zásadne zmeny týkajúce sa správy domén a komunikácie s registrátormi. Ako sa zmeny dotkli nás a čo bude nasledovať?

V prvom rade, uvedené zmeny vnímame pozitívne, pretože ide o krok dopredu v zjednodušovaní získavania domén pre bežných koncových užívateľov.

Aké výhody nový systém prináša?

Už viac nemusíme čakať na domény v opakujúcich sa neurčitých stavoch, ktoré vlastnia ich držitelia za účelom špekulácie bez zaplatenia poplatku. Po novom platí každý registrátor za doménu v momente registrácie, resp. mu v momente registrácie vzniká povinnosť záporný kredit na konci mesiaca uhradiť.

Komunikácie cez API na báze XML (protokol EPP)

Najväčšou výhodou z pohľadu pregistrátora je omnoho lepšie a dostupnejšie rozhranie pre správu domén. Nemusíme teda riešiť neustále výpadky pri komunikácii a iné, historické problémy pôvodného webu. Požiadavky je teraz možné SK-NICu posielať oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Odbúranie časovo náročnej administratívy

Tiež treba zmieniť výhody z administratívnej stránky správy a držania domén, keďže registrátorom a držiteľom odpadlo množstvo papierovania a poštovej korešpondencie pri prevodoch domén, napriklad pri predaji domény, alebo pri zmene registrátora.

Prehľadnejší a užitočnejší backen pre registrátorov

Registrátorské rozhranie nového systému ponúka prehľadnejšie usporiadanie a efektívnejšie nástroje na správu. Dostupné je teraz tiež množstvo dát, ktoré v pôvodnom systéme dostupné neboli.

A čo negatíva?

Nevidíme v podstate žiadne. Prechod síce znamenal zásahy do backendu webu a predovšetkým prekopanie politiky odchytov. Bol to však krok vpred, na ktorý sme dlho čakali, takže všetky kroky spojené s prechodom na strane registrátorov bola len prirodzená daň, ktorú si zmena vyžiadala.

pred 6 rokmi