Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si, že Vaše osobné údaje sú veľmi citlivé informácie a preto sa o ne náležite staráme.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby aftermarket.sk je Fuel Factory s.r.o., Tajovského 6644/52, 08005 Prešov, IČO: 48299723.

Zhromažďované údaje

Na to, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku odchytu domény, potrebujeme poznať niekoľko dôležitých údajov.

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Email

U právnických osôb, resp. fyzických osôb – podnikateľov potrebujeme navyše poznať:

  • Názov firmy
  • IČO
  • DIČ
  • prípadne IČ DPH

Údaje nám slúžia na účely fakturácie a pre vytvorenie príslušného záznamu držiteľa na doméne. Bez týchto údajov nie je možné poskytnúť naše služby (a fakturovať ich) a zároveň nemôžeme vytvoriť doménový záznam bez uvedenia právoplatného držiteľa.

Ako s Vašími osobnými údajmi pracujeme?

Vaše osobné údaje používame pri troch procesoch:

  1. Vytváranie doménových záznamov
  2. Fakturácia
  3. Kontakt

Vytváranie doménových záznamov

Každá doména musí mať vo svojom zázname uvedeného držiteľa. Domény, ktoré pre Vás odchytávame/registrujeme, majú v momente registrácie zaznamenaného ako držiteľa našu spoločnosť, ale po prijatí platby je držiteľ zmenený podľa údajov vo Vašom užívateľskom konte. Vaše údaje za týmto účelom poskytujeme spoločnosti SK-NIC a.s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .SK.

Fakturácia

Po každom úspešnom odchyte Vám vystavíme zálohovú faktúru a po prijatí platby ostrú faktúru – daňový doklad. Na týchto dokladoch používame údaje uvedené vo Vašom užívateľskom konte.

Kontakt

O tom, ako či bol odchyt domény úspešný, alebo nie Vás  informujeme prostredníctvom Vášho emailu uvedeného vo Vašom konte. Tento kontakt využívame aj pre informovanie o iných udalostiach v súvislosti s poskytovanými službami – napríklad o expirácii domén a pod.

Prístup k údajom

Ak máte pochybnosti o tom, ake osobné údaje v databáze máme, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese support@aftermarket.sk a po overení Vašej totožnosti Vám zašleme prehľad Vašich osobných údajov. V prípade, že máte záujem o prenesenie, alebo zmazanie údajov, stačí napísať na vyššie uvedenú adresu a Vašej žiadosti (po preverení identity a vzťahu k predmetnému účtu) vyhovieme.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, môžete nám poslať svoju otázku a my sa Vám pokúsime čo najskôr odpovedať.