Pravidlá odchytu domén

 1. Odchyt domény si užívateľ objedná kliknutím na tlačidlo Odchytiť pri doméne, v zozname expirovaných domén.
 2. Odchyt domény je záväzný, užívateľ sa pridaním domény na odchyt zaväzuje po úspešnom odchyte uhradiť cenu odchytu podľa platného cenníka, resp. v prípade viacerých záujemcov uhradiť cenu, za ktorú doménu vydraží.
 3. Pridaním domény na odchyt užívateľ súhlasí s Podmienkami používania služieb a Pravidlami odchytu.
 4. Odchyt domény môže užívateľ kedykoľvek do dňa odchytu zrušiť v administrácii.
 5. Odchyt domény nieje garantovaný a prevádzkovateľ nezaručuje úspešnosť odchytu.
 6. Registráciu domény prevádza prevádzkovateľ pri odchyte na vlastný SK-NIC identifikátor (FUEL-0002), alebo na identifikátor niektorého z partnerov.
 7. V prípade, že si doménu objedná 2 a viac užívateľov, doména bude po odchyte vydražená v privátnej aukcii, trvajúcej štandardne 3 dni. V tejto aukcii môžu prihadzovať len užívatelia, ktorí si odchyt domény objednali.
 8. Po ukončení aukcie (v prípade jediného záujemcu ihneď po odchyte) bude vygenerovaná a elektronickou poštou odoslaná zálohová faktúra s platobnými inštrukciami, na emailovú adresu uvedenú v profile užívateľa. Zálohová faktúra bude prístupná v profile užívateľa pod položkou menu Moje faktúry.
 9. Platbu za odchytenú doménu je možné realizovať najneskôr do 7 pracovných dní.
 10. Po prijatí platby bude užívateľovi vygenerovaná ostrá faktúra – daňový doklad. Tento doklad bude odoslaný elektronicky, spolu s emailom potvrdzujúcim prijatie platby na emailovú adresu, uvedenú v profile užívateľa. Ostrá faktúra - daňový doklad bude zároveň prístupný v profile užívateľa pod položkou menu Moje faktúry.
 11. Doménu po odchyte a zaplatení prevedieme na Váš primárny kontakt.
 12. Registračný poplatok na jeden rok je zahrnutý v cene odchytu.
 13. Poskytovanie služieb spojených s registráciou domén sa riadi Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK správcu národnej domény, spoločnosti SK-NIC a.s.

Podmienky registrácie domén a súvisiacich služieb

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť menných serverov uvedených v požiadavke užívateľa, ani za ich nastavenie.
 2. Poskytovateľ vybavuje zmeny v nastaveniach menných serverov podľa požiadavok užívateľa ich propagáciou do príslušného doménového záznamu periodicky, raz za hodinu.
 3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušovanie vlastníckych práv iných osôb. Zodpovednosť za výber názvu domény znáša v plnom rozsahu užívateľ a to aj v prípade, ak je doména zaregistrovaná na zástupný kontakt poskytovateľa.
 4. V prípade porušenia vlastníckych práv iných osôb je užívateľ povinný doménu bezodkladne previesť na svoje meno, alebo inú osobu. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo naložiť s doménou tak, aby sa vyhol súdnemu sporu a finančnej či majetkovej ujme a to prevodom domény na poškodenú osobu, prevodom domény na inú osobu, alebo vykonaním iných opatrení na zabránenie škode.
 5. V prípade súdneho sporu, alebo iných škôd spôsobených registráciou nevhodného názvu domény je užívateľ povinný poskytovateľovi bezodkladne uhradiť všetky náklady a škody, prípadne ušlý zisk, ak poskytovateľ preukáže takú skutočnosť.

publikované pred 8 rokmi / naposledy upravené pred 3 rokmi

Potrebujete poradiť?
Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, pošlite nám svoju otázku na support@aftermarket.sk