Užívateľské kontá

Ako sa zaregistrovať

Pre úspešnú registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár. Povinné položky sú označené symbolom *. Odporúčame tiež detailný popis položiek registračného formulára uvedený nižšie, ktorý vysvetlí prípadné nejasnosti.

Registračný formulár, informácie o užívateľovi

 • Meno a priezvisko, tak ako je uvedené v občianskom preukaze (bez titulov)
 • Adresa, mesto, PSČ a krajina, je adresa trvalého bydliska užívateľa, tak ako je uvedené v občianskom preukaze, prípadne sídlo spoločnosti, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa (ďalej len firma).
 • Názov spoločnosti – nepovinná položka, uvádza firma.
 • IČO – nepovinná položka (povinná pre všetky firmy), Identifikačné číslo, tak ako je uvedené v zrsr/orsr.
 • DIČ – nepovinná položka (povinná pre všetky firmy), Daňové identifikačné číslo
 • IČ DPH – nepovinná položka (povinná pre firmy, ktoré sú platiteľom DPH), Identifikačné číslo pre DPH. Táto položka musí byť vyplnená, pokiaľ ste platiteľom DPH, inak budú faktúry vyhotovované pre neplatiteľa.
 • SK-NIC identifikátor – nepovinná položka, vyplňte, pokiaľ chcete aby sme domény registrovali priamo na Váš identifikátor, prípadne ak chcete využívať rýchle overovanie u domén, ktorých ste držiteľom. V takom prípade je však potrebné overiť Váš identifikátor.
 • E-mail – povinná položka, funkčný email, ku ktorému máte prístup. Na túto adresu Vám bude odoslaný aktivačný email.

Držitelia

Domény registrujeme pre užívateľov na ich vlastný SK-NIC identifikátor, alebo im poskytneme zástupný kontakt (trustee) a domény zaregistrujeme v našom mene. Výhodou registrácie na zástupný kontakt je, že v prípade potreby (najčastejšie predaj domény), nemusíte podstupovať zbytočne zdĺhavé procesy v podobe odosielania formulárov správcovi národnej domény. Stačí len presunúť doménu na konto zvoleného užívateľa a proces zmeny držiteľa je týmto dokončený.

Zástupný kontakt (Trustee)

Ak nechcete strácať čas registráciou u správcu našej národnej domény, môžete si domény registrovať okamžite na náš zástupný kontakt. Proces registrácie je vďaka tomu omnoho rýchlejší a jednoduchší. Stačí sa zaregistrovať.

Nastavenia

Úprava profilu

Ako užívateľ máte možnosť kedykoľvek upraviť svoje údaje vo Vašom profile. Táto možnosť je prístupná z globálneho menu, kliknutím na Vaše meno v pravom hornom rohu a následne na položku Profil užívateľa. Údaje musia byť pravdivé a presné, pretože na základe nich Vám budú vystavené faktúry za služby.

Moje domény (obchody)

Pod položkou Moje domény v užívateľskom menu, sú prístupné domény, ktoré sú priradené k Vášmu kontu. Ide o domény bez ohľadu na registrátora a držiteľa, ktoré ste pridali do Vášho konta. Uvedené domény nie sú v žiadnom vzťahu s doménami, ktoré máte u nás registrované. Viac o doménach, ktoré sme pre Vás zaregistrovali nájdete v sekcii Registrované domény.

Pridávanie domén

Domény si pod svoje konto pridáte z užívateľského menu, kliknutím na položku Pridať domény.

Overovanie domén

Na to aby ste mohli domény vystaviť na predaj v rámci našej platformy, ich musíte najskôr overiť. Samotné overenie prevediete po vybraní domén kliknutím na tlačidlo Overiť, v paneli nad zoznamom domén. Na overenie domén máte niekoľko možností:

 1. Overenie mennými servermi - Najjednoduchšia a najrýchlejšia forma overovania užívateľských domén. V sekcii Moje domény je uvedená Vaša jedinečná kombinácia menných serverov. Ak ich nastavíte ako platné menné servery pre Vaše domény, po pridaní do Vášho konta budú tieto domény overené automaticky.
 2. Overenie SK-NIC identifikátorom -  Ak máte v profile nastavený a overený SK-NIC identifikátor, všetky domény, ktoré majú uvedený tento identifikátor ako držiteľa budú pre Vaše konto overené automaticky po pridaní. Ako overiť SK-NIC identifikátor?
 3. Overenie TXT záznamom - Ak nechcete porušiť funkčnosť webových stránok, ktoré na doméne prevádzkujete, môžete využiť možnosť overenia textovým DNS záznamom. Stačí, ak vytvoríte k doméne TXT záznam s kľúčom am_key a príslušnou hodnotou, ktorá je jedinečná pre každú doménu. Hodnotu kľúča získate kliknutím na symbol  pri doméne v sekcii Moje domény (napr. @ IN TXT "am_key=hodnota_kluca_pre_zvolenu_domenu").

Úprava nastavení

Úpravu formátu obchodov a cien domén vykonáte v užívateľskej sekcii Moje domény.

Odstránenie domén

Odstraňovanie vaších užívateľských domén je prístupné v sekcii Moje domény. Označené domény odstránite kliknutím na tlačidlo Odstrániť, v paneli nad zoznamom domén.

publikované pred 8 rokmi / naposledy upravené pred 8 rokmi

Potrebujete poradiť?
Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, pošlite nám svoju otázku na support@aftermarket.sk